La Liga RSS Tin Tức La Liga Mới Cập Nhật

Laporta đòi La Liga sửa luật công bằng tài chính

Chủ tịch Barcelona, ​​Joan Laporta, đã thú nhận rằng các quy tắc Công bằng tài chính của La Liga hiện tại sẽ ngăn họ thực hiện việc mua sắm trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.